Marcus Curtius

 

Van S(Z)omeren Surname Distribution Maps


Sometimes it is possible to guess where a surname originated through surname distribution maps. These maps graphically display locations where surnames occurred at different periods in time. This strategy provides genealogists with a starting point for research in the birth country, when that information cannot be discovered through sources recorded in the new country of settlement. It works particularly well for less-common surnames and among families that have stayed in the same European locations for centuries. See FamilySearch Surname Distribution Maps (Worldwide links):- https://familysearch.org/learn/wiki/en/Surname_Distribution_Maps

Below are some examples from Meertens Institute; for Van Someren, Van Zomeren surname distribution in The Netherlands.


Information from Meertens Institute KNAW © 2013 Meertens Instituut

Someren

Van Someren surname distribution for 954 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]:

• [H. Vogels, 'De oudste heren van Heeze, Leende en Zesgehuchten, Sterksel, Mierlo en Geldrop (1100-1300). Een genealogische reconstructie,' in: Heemkronijk De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten 37 (1998), nr 2, p 65].
• Genealogieën van de familie over ca. 1400-1778; voorouder Jan van Someren Willemsz, rentmeester van het klooster St. Servaas te Utrecht (ovl. voor 1575) [J.C. Kort, De archieven van de familie Van der Dussen, 1517-1905, 's-Gravenhage 1992, p 77].
• Mr. Niclaes van Someren Geraerdts, notaris te 's-Hertogenbosch, ovl. 1623; vader van Geraert van Zoemeren (Someren) ('s-Hertogenbosch 1574-1652) [L.F.W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back', in: dBL 43 (1994), nr 1, p 14-24].
• [G.A.F. Maatje & W.R.C. Alkemade, 'Wat vliegt daar?', in: Jb. CBG 48 (1994), p 99].
• [F. Schoots, 'Genealogische fragmenten: Van Someren', in: Campinia 29 (1999), p 79].
• [G. de Groot, Genealogie Somers - Van Someren - Van Zomeren, Dordrecht 1991; adres in: Med. CBG 48 (1994), nr 1, p 16].
• Hendrik van Someren (ca. 1419-1494) [J. Appelmans, 'Diederik van Tuldel en Hendrik van Someren. Twee Noord-Brabantse vrienden in het vijftiende-eeuwse Leuven' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999), p 125].
• Johan van Someren (1622-1676), afk. uit Dordrecht, huw. 1648 met Elisabeth Vervoorn (Gorinchem 1617-Nijmegen 1657) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 125].

Zomeren

Van Zomeren surname distribution for 999 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]:

• Frank Jansz van Zomeren (Krimpen a.d. Lek 1724-Kralingen 1802); zoon van Jan Dirksz Somer (Ouderkerk a.d. IJssel ?-1765); zoon van Dirk Jansz Somer, jm. van Stolwijk, huw. Ouderkerk a.d.IJssel 1703 [Slootweg-1997, p 12].
• [VG 7 (1982), p 262].
• [G. de Groot, Genealogie Somers - Van Someren - Van Zomeren, Dordrecht 1991. (Adres in: Meded. CBG 48 (1994), nr 1, p 16)].
• [F. Claes, 'Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400', in: Naamkunde 30 (1998), p 124].

Seumeren

Van Seumeren surname distribution for 179 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]:

• [Bettina van Santen, 'De familie Van Seumeren op Park Voorn', in: Oud-Utrecht 84 (2011), nr 5, p 173-178].

Sommeren

Van Sommeren surname distribution for 999 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]:

• Een genealogie Van Sommeren gaat terug tot Petrus van Sommeren, huw. Wamel 1773 [Informant: H.M.J. van Klaveren te Gouda (henk.klaveren@planet.nl), 12-2-2000: http://home.planet.nl/~klave204].

 

 

Soomeren

Van Soomeren surname distribution for 87 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]: -

Summeren

Van Summeren surname distribution for 847 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]:

• [F. Schoots, 'Genealogische fragmenten: Van Someren', in: Campinia 29 (1999), p 79].

 

 

Zeumeren

Van Zeumeren surname distribution for 96 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]: -

Zummeren

Van Zummeren surname distribution for 92 persons in the Netherlands in 2007.

Colour

Sources [naamsvermeldingen en literatuurreferenties]: -

 

 

Find the geographical distribution of your surname in Austria, Germany, The Netherlands or Switzerland by clicking one of these links:

Geogen is the short form for "geographical genealogy" which means location based ancestor research. On this website you can create maps which show the distribution of surnames in Germany and Austria. Significant concentrations can point to a local root of the family or of the family name: http://christoph.stoepel.net/geogen/en/Default.aspx

 

Verwandt: http://www.verwandt.de/karten/

 

Genevolu: http://www.gen-evolu.de/

 

Meertens Instituut: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/index.php?taal=eng

 

FamilySearch Surname Distribution Maps (Worldwide links):- https://familysearch.org/learn/wiki/en/Surname_Distribution_Maps

 

 

Click here for: Top of the Page